Styret og varamedlemmer 2019/2020

Etter generalforsamlingen 2018 er følgende valgt som styre og varamedlemmer: 

Styremedlemmer Adr.  Tlf./Mob. Epost
Øyvind Birkedal (leder) 108 400 06 899 seterhaugen@gmail.com
Trond Berg 20 928 45 694
Anita Sanden 82 906 30 637
     
 
Varamedlemmer Adr.
Sissel Kobberstad 62
Kristian Moen  
80
Emil Lia  
92