Informasjon til kjøperne om økonomiske forhold

Av advokat Finn Stormfelt, NBBL
Eiendomsmeglernes plikt til å informere. Hvis salget går gjennom en eiendomsmegler har han etter eiendomsmeglingsloven og bransjenormen for markedsføring av boliger en plikt på seg til å gi alle de viktigste opplysningene om økonomiske forhold ved boligen.
 
Opplysninger som må gis er bl.a.: kjøpesum, andel fellesgjeld og totalprisen som er summen av disse, rente på fellesgjelden, om det er fast rente eller flytende rente på felleslånet, om det er avdragsfrihet og i tilfelle hvor lenge, totale omkostninger ved kjøpet som kommer i tillegg til totalprisen, størrelsen på felleskostnadene enten løpende eller for nye boliger de beregnede, den forventede utviklingen av disse, opplysninger om økningen av felleskostnadene når eventuell avdragsfri periode er over.

Selgers plikt til å informere. Det er ikke alltid det brukes en eiendomsmegler. Selgers plikt til å informere er regulert i bustadoppføringslova og avhendingsloven og er på langt nær så omfattende som den informasjonsplikt megleren har. Den som kjøper direkte fra selgeren bør imidlertid kreve at selgeren gir de samme opplysningene om økonomiske forhold som megleren må gi.

Bankenes informasjons- og frarådingsplikt. Bankene har en plikt til å informere og eventuelt fraråde låntakere mot å ta opp lån som er større enn det låntakerne har mulighet til å betjene. Ved lån til kjøpesummen må bankene ta hensyn til andel fellesgjeld på den boligen vedkommende ønsker å kjøpe.

Det er kommet fram saker der bankene ikke har oppfylt sin plikt i denne henseende. Resultatet av det kan bli at banken må ettergi andelseierens gjeld til banken.