Naboens brannsikkerhet

Av Hanne Isdal, NBBL
 
- Husk at bygningsforsikringen ikke dekker personskader i en brann, forteller René Depuis.
- I det øyeblikk en beboer omkommer i brann og det kan påvises at utstyret ikke var på plass, har styret et problem. Det fins det tre rettskraftige dommer på, der eier måtte betale erstatning.
 
Juridisk definisjon på "eier" er "styret" når bofor-men er borettslag eller aksjebolig-selskap. Et styre som vanskjøtter brannsikkerheten, risikerer både bøter og erstatningsplikt overfor beboerne. Depuis kjenner ikke til saker der forsikrings-selskapet har krevd regress, altså tilbakebetaling, etter brannskader som kunne vært mindre. Derimot vil borettslag med gjentatte skader få høyere forsikringspremie.
 
Flaut og trist
En annet poeng er det etiske aspektet. Styret har et HMS-ansvar for beboerne. Hver enkelt av oss har ansvar for at måten vi bor på ikke skader naboene.
- Alle er vi egoister som ikke vil dø selv. Derfor er brannvern et felles ansvar. Du er ikke tryggere enn naboen din gjør deg, understreker Depuis.
- Ingen ønsker å være en belastning for sine naboer! I det øyeblikket jeg har vært glemsk med stearinlys og gjør mine naboer husløse  - eller enda verre, at noen av dem dør - da ville jeg hatt det fælt og følt meg ansvarlig.
 
Depuis mener folk må finne en måte å passe på hverandre. Særlig i borettslag med mange eldre. Dessverre blir det ikke brukt ressurser nok til at eldre mennesker kan ha de tekniske hjelpemidlene til å bo trygt selv om de er glemsk eller dårlig til bens.
- Går varsleren hos naboen veldig ofte? Finn ut hva som skjer. Har naboen glemt røyken eller at maten står på ovnen? Det finnes tilpasset utstyr, for eksempel røykvarslere med lavfrekvent lyd, brann-tepper og mindre slukkeapparater for de som ikke er sterke nok til å håndtere de vanlige.
 
Ikke vær gjerrig
Trygg og Sikker, som leverer til NBBLs sikkerhetsbutikk, er skeptiske til å kjøpe brannvernutstyr på billigsalg. Som oftest følger det ikke med serviceavtaler. I tillegg er det kvalitetsforskjeller på utstyret. En flatpakket husbrannslange du må knote med passer dårlig når det brenner. En slukker merket 43A gir dobbelt brannslukkeeffekt av et merket 21A. Branndør er ikke bare et dørblad - kvaliteten på karmen og monteringen gjør stor forskjell.
- Det er ikke bare å sette døren fast med byggeskum. Byggeskum brenner! Styrene bør bli flinkere til å kreve FDV-dokumentasjon. Det er en ferdigattest for riktig montert branndør, forklarer Depuis.
 
Få vekk skrotet
Styret er dumsnille om de er tålmodige med beboere som setter fra seg brennbart materiale i fellesarealene. Depuis anbefaler rydding to ganger i året. Hold alltid rømningsveier fri for hindringer. Har folk for vane å kaste fra seg reklamen ved postkassene - skaff en brannsikker dunk.
- Jo lavere total brannbelastning, jo bedre. Det er mindre fare for brann jo mindre brennbart som er tilgjengelig.
 
Mange ser på slukkeutstyret som "skrot". Det er ikke forbudt å oppbevare slukkeren bortgjemt - men hensiktsmessig er det ikke. Den beste løsningen er å ha husbrannslange på badet, mener Depuis. Slukkeapparat og rømningsstige bør du ha tilgang til fra soverommet: Det kan brenne mellom sengen og lagringsplasser lenger unna.
 

FAKTA

Beboers vedlikehold av brannslukkingsapparat
Sjekk at sikringspinnen sitter skikkelig. Se etter at trykkmåleren står på grønt. Rist og snu apparatet, så pulveret holder seg løst og fint. Eget vedlikehold bør skje hvert kvartal.

Kontroll av brannslukningsapparat
Kontrollør kommer hjem til deg. Skrur løs slangen og sjekker at den ikke er tettet eller har sprekker i gummien. Titter inn i apparatet for å se at det ikke har kommer pulver/skum opp i flaskehalsen. Dobbeltsjekker trykket med manometer. Kontroll skal skje når apparatet er 5 år gammelt. Slukkerens alder finner du på kontrolletiketten, hvis dette er påsatt fra selger.

Service på brannslukkingspparat
Apparatet leveres til verksted og får full overhaling med bytte av pakninger. Service skal skje når apparatet er ti år gammelt for pulver, fem år for skum.

Styrets ansvar
Sørge for at det finnes slukkeutstyr i alle boliger og røykvarslere nok til å høres i alle rom. Kontrollere at utstyret er der og er i orden ved eierskifte. Informere beboerne om eget vedlikehold av slukkeutstyr og røykvarsler (batteribyttedag 1. desember). Bestille og betale kontroll og service på slukkeutstyr. Bytte til nye røykvarslere hvert 10. år. Passe på at skadet inngangsdør etter innbrudd erstattes med godkjent branndør. Skifte dørpumper hvis branndørene ikke smekker igjen skikkelig. Holde fellesarealer, særlig rømningsveier, fri for overflødig brennbart materiale. Dokumenter alt dere gjør.

Regelverk
Forskrift om brannforbyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)
Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven (TEK)
NS 3910 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere, utgitt 2006