Rentenedsettelse på innboforsikring

Populær. Lånefordelen som garanterer at renten ligger betydelig under markedsrenten, er populær som aldri før. Bare i fjor ble det lånt ut 8 milliarder kroner gjennom avtalen.
 
6,05 prosent. Det er NBBLs datterselskap, NBBL Partner AS, som har forhandlet fram de nye og gunstigere rentebetingelsene i boliglånsavtalen med DnB Nor og Postbanken.
 
- Den nye renten er 6,05 % for lån over 2 millioner kroner innenfor 60 %. Dette er den første rentenedsettelsen på lang tid, opplyser finanskonsulent Kristian Jeksrud i NBBL Partner.
 
Alltid under. Han antar at medlemstilbudet på boliglån kanskje er den fordelen et medlem av et boligbyggelag kan spare mest på.
 
- Avtalen garanterer at lånet alltid er 15 punkter under markedsrente. Dermed kan de medlemmene som benytter seg av dette lånet  være sikre på at de også har en god avtale på lengre sikt, sier finanskonsulent Jeksrud.


Åpen for 750.000. Avtalen er i prinsippet en åpen medlemsfordelsavtale for alle som er medlemmer i ett av de 86 boligbyggelagene som er med i NBBL, enten man bor i et tilknyttet borettslag eller ei.
 
Boliglånsavtalen har vært populær helt fra den første gang den ble lansert i siste halvdel av 90-tallet og gikk under betegnelsen "Postbankavtalen".
 
Stort volum. - Siden dengang har de to bankene slått seg sammen, men avtalen med NBBL har bestått hele tiden og utviklet seg til å bli en av de mest lukrative medlemsfordene for de vel 750.000 medlemmene i Norske Boligbyggelag, forteller markedssjef Åsne Graver i NBBL Partner.
 
- Stadig flere blir oppmerksomme på denne fordelen, og i fjor ble det lånt ut ca 8 milliarder kroner til medlemmer av boligbyggelag. Totalt er utlånsporteføljen på 28 milliarder. Aldri har så mange benyttet seg av denne medlemsfordelen, opplyser Graver.
 
Gode kort. Finanskonsulent Kristian Jeksrud som, har vært sentral i forhandlingene mellom de to bankene og NBBL, understreker at de betingelsene boligbyggelagsmedlemmene oppnår gjennom boliglånsavtalen ikke minst ligger i det faktum at NBBL har meget gode forhandlingskort.
 
- Med våre 750 000 medlemmer i ryggen stiller Norske Boligbyggelag sterkt. Det store antallet medlemmer bidrar til å påvirke både rentebetingelsene og det totale resultatet når vi forhandler om denne typen avtaler, sier Kristian Jeksrud.