Lenker

Du finner her lenker til boligbyggelag, lovdata, offentlige myndigheter og noen idrettslag/-klubber.
 

USBL Nittedal kontaktpersoner (http://www.usbl.no/Kontakt-oss/Usbl-Nittedal.aspx )

Ungdommens selvbyggelag - USBL ( http://www.usbl.no/)

Norske boligbyggelag - NBBL ( http://nbbl.no/)

- NBBL - medlemsfordeler ( http://nbbl.no/15945/Emne/Medlemsfordeler)

- NBBL - alt om borettslag ( http://nbbl.no/15897/Emne/Alt_om_borettslag)

Lovdata - Bustadsbyggjelaglova ( http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030606-038.html&emne=bustadbyggjelag*&&)

Lovdata - Burettslagslova ( http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030606-039.html&emne=bustadbyggjelag*&&)

Nittedal kommune ( http://nittedal.kommune.no/)

Akershus fylkeskommune ( http://www.akershus.no/)

Din veiviser i det offentlige - norge.no ( http://www.norge.no/)

Gjelleråsen Idrettsforening - GIF ( http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=20512)

Nit/Hak håndballklubb ( http://www.nit-hak.no/)

Nittedal golfklubb ( http://nittedalgolf.com/)
Den norske Turistforening (DNT), Oslo og Omegn (http://www.turistforeningen.no/group.php?gr_id=2&fo_id=128 )