fredag, februar 26

​​Styret informerer

Styret gir løpende informasjon til beboerne på de interne sidene (Beboersiden). En oversikt over sakene finnes også i Oppslagstavlen/Siste oppslag. 

Fast informasjon

Det legges ut årlig oppdateringer om følgende faste saker: 

  • Generalforsamling
  • Budsjett (driftsbudsjett)
  • Risikovurderinger
  • Service på gasspeisene

Beboerne må søke opp denne informasjonen på beboersiden (intranettet).

Generalforsamling 2019

Det ble holdt generalforsamling 10. april 2019. Nærmere informasjon fra møtet er gitt i egen mappe (til vernstre).

10.4.2019 Styret

Budsjett for 2019

Styret har vedtatt budsjettet for 2019, og det er publisert i sin helhet på beboersiden. Fellesutgiftene (husleien) endres ikke. 

Styret, 5.11.2018

Risikovurdering (HMS) 2018

Styret har oppdatert sin risikovurdering og truffet relevante tiltak. Vurderingen bygger på tidligere års vurdering, og er lagt ut på beboersiden. 

Styret, 17.9.2018

Service gasspeiser 2018

Det ble gjennomført service gasspeis i perioden 22.8 - 24.8 2018. Servicerapportene ligger på beboersiden/internkontroll gass- og brannsikkerhet, beboere.

9.9.2018 Styret

Noen eldre saker av genenrell interesse:

Bredbåndsavtale med Nokab

Styret har inngått bredbåndsavtale med Nokab for alle som har bredbånd i borettslaget. Det er anbefalt å skifte modem samtidig, da dette gir bedre driftsstabilitet. 

20.12.2015

Internkontroll brann- og gassanlegg 2014
Service- og tilsynsrapporter fra høstens gjennomgang er pulisert under beboersidene. Det er også lagt ut en sjekkliste for løpende egenkontroll med gassanlegget. 
 
8.11.2014
 
Forbud mot parkering av avskiltede biler
Styret har vedtatt et tillegg i husordensreglene, hvor parkering av avskiltede biler er forbudt på borettslagets område, samtidig som det hjemles adgang til borttauing på borettshaverens eller bileierend beskostning. 
 
Styret, 21.8.2014
 
Gass- og brannsikkerhet i borettslaget
Styret har publisert INFO-skriv og dokumentasjon for beboere og styret i forbindelse med krav til gass- og brannsikkerhet. Nærmere beskrivelse er lagt ut på "beboersiden" (intranettet), og det vises til dette. 
 
Styret, 10.2.2014
 
Service på utvendig gassanlegg
Norsk Gassnett vil gjennomføre periodisk service på det utvendige gassanlegget i januar 2013. Det vises til info-brev publisert på Beboersiden. 
 
Styret, 5.1.2013
 
 
Ny leverandør gass
Norsk Gassnett har informert borettslaget om at Statoil Fuel & Retail har solgt sin propanvirksomhet til DCC Energy. DCC sitt datterselskap i Norge er Flogas Norge AS.
 
Statoil Fuel & Retail selger sin propanvirksomhet
 
Som kunde hos Norsk Gassnett vil borettslaget ikke merke noe til dette eierskiftet med unntak av at logoen på tankbil som leverer gass, vil være annerledes. Her vil det være en overgangsperiode ettersom det tar tid å merke om alle tankbilene. Flogas vil levere samme gode kvalitet på gassen som Statoil har gjort, og sikkerheten på leveringene vil som tidligere bli godt ivaretatt.
 
Styret, 5.1.2013
 
Du som røyker - vis hensyn

Noen blir mer plaget enn andre av røyklukt, og noen blir syke. Røykere som står utendørs, oppfordres til å se hen til beboere både ved siden av og over, og forsøke å gå så langt ut at de er til minst mulig sjenanse for andre. Kanskje er svalgang-siden bedre å tilbringe røykestundene enn terrassesiden? Styret oppfordrer til å vise hensyn. 

Styret, 30.9.2010

Kontroll av nytt elektrisk anlegg

I samsvar med regelverket har Elsikkerhet Norge gjennomført kontroll av nytt elektrisk anlegg i mai 2010. Hver og en beboer vil få rapport etter tilsynet med eventuelle tiltak som beboerne må gjennomføre. Styret vil gi informasjon om eventuelle felles tiltak overfor elinstallatør for byggene. I forbindelse med tilsynet ble det gitt en brosjyre om "sikkerhetskontroll av elektiske anlegg" med tips om hva du selv kan gjøre for å sikre deg mot ulykker og skader av elektrisk årsak. Du finner tipsene her.

Styret, 13.5.2010

Varsling til beboere om IN-innbetalinger

Forretningsfører har varslet om at den tidligere ordningen om at beboerne ble varslet om muligheten for individuell nedbetaling av sin andel av fellesgjelden (IN-innbetalinger) nå er opphørt. Fra og med 2. halvår 2010 vil beboere som ønsker slik nedbetaling, selv måtte ta kontakt med den ansvarlige hos USBL Nittedal (67067450). Tidspunktene for innbetalinger er juni og desember med frist for å ha satt på konto er 20. juni og 15. desember.

Styret, 5. mai 2010

Oppfordring om brannsikkerhet

1. desember er den offisielle "bytte batteri i røykvarsler dagen", og vi oppfordrer alle til å gjøre dette til en tradisjon. For de av dere som ikke har byttet allerede, kan dere kontakte styret for å hente nytt batteri til røykvarsleren.

 

Vi oppfordrer også til å
  • sette inn flere røykvarslere i leiligheten enn den ene som er pålagt,
  • sjekke brannslukningsapparatet jevnlig, og
  • invester i brannsikkerhetsutstyr som f.eks brannteppe, branntau osv.
Les også nøye igjennom informasjonen og tipsene fra Brann- og redningsetaten i Oslo her.
 
Varslingsplan gass

I FDV-permen er det gitt informasjon om boliggassanlegg. Dersom det skulle oppstå skader på anlegget som gjør at du merker gasslukt inne i eller utenfor din bolig, skal du følge en varslingsplan. Først stenges hovedstengeventilen i gasskapet. Kjennes fortsatt gasslukt, skal brannvesenet kontaktes (110). Oppstår det andre uhell eller skader i tilknytning til gassanlegget må du også vurdere å kontakte politi (112) og/eller lege (113).

Internkontroll - vårt HMS-arbeid (Helse, miljø og sikkerhet)
Borettslaget er omfattet av Forskrift om internkontroll (1.1.1997), og har som ledd i dette arbeidet gjennomgått alle sider ved drift og forvaltning av borettslagets eiendom og utstyr. Det er også foretatt en risikovurdering og laget en handlingsplan for vår oppfølging av tiltak og avvik. Mer informasjon finnes på beboersidene.
Branninstruks
Det er hengt opp branninstruks på oppslagstavlene i hver oppgang. Husk at ved brann skal du gjøre tre ting: 1. Varsle (ring brannvesenet 110). 2. Evakuere. 3. Slokke. Vi har oppmøteområde ved brann på ballsletta (kunstgressbanen).
Nyttig informasjon
Det er gitt informasjon om garasjeplasser, parkeringsplasser ute, avfallshåndtering, "tillatelser", markiser og persienner, m.v. under beboersidene.

 

Text/HTML

Seterhaugen borettslag har tatt opp profilelementet fra salgsprospektet for Seterhaugen. Dette elementet har hentet inspirasjon fra Romeriksbunaden. Fra draktdel L55 er lommen slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomsten er en rose, og som er utviklet i profilelementet slik: 

 

 

 

Borettslaget bruker denne rosen i sin informasjon, enten som vist ovenfor eller som hvit rose på blå bakgrunn.