Årsberetning for 2009

Seterhaugen Borettslag

 

 
Org. nr. 992 396 776 (rettet)
 
Seterhaugen Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

 

Borettslaget ble bygget i 2008-2009 og består av 54 boliger med adresse i Skyttamyrveien, 1481 Hagan i Nittedal kommune.

 

Styrets årsberetning for 2009, som ble vedtatt på generalforsamlingen 2010, finnes her.
 

 

Nittedal, 2. mars 2010

 

Per-Erik Johnsen (leder)    Guri Brennhovd Thomassen (nestleder)    
 
Haakon Tronrud     Atle Værlien (sekretær)