Enter Title

 

Orientering fra generalforsamlingen 2010

Det ble holdt generalforsamling 13. april 2010 på Skytta bo- og servicesenter. Det møtte 19 andelseiere og i tillegg var 2 andelseiere representert ved fullmakt. Fra USBL Nittedal møtte direktør Åshild Farkvam. Møteleder var Guri Brennhovd Thomassen, og Atle Værlien ble valgt til sekretær.

Årsregnskapet 2009 ble godkjent.

Årsmelding for 2009 ble godkjent. (org.nr. skal være: 992396776)

Revisjonsberetningen 2009 ble lest opp.

Budsjettet ble gjennomgått og tatt til orientering. Styret vedtar budsjettet i forkant av budsjettåret. Budsjettet for 2010 finner du på egen link (se venstre marg).

Det ble godkjent endringer i vedtektene. Endringene besto i en formalsak om at boligbyggelaget nå er tilknyttet USBL som forretningsfører etter fusjonen mellom Nittedal Boligbyggelag AL og USBL. I tillegg ble det endret bestemmelsen om innbetaling av felleskostnader ved at dette skal skje hver måned. Vedtektene finnes på egen link under flipp "Om borettslaget".

De midlertidige husordensreglene ble vedtatt som de endelige.

Åshild Farkvam ga en orientering fra USBL, bl.a. om garantiordningen som borettslaget er tilknyttet gjennom USBL.

Øyvind Sunde, Guri Brennhovd Thomassen og Per-Erik Johnsen ga en generell orientering om borettslaget, bl.a. om hjemmesiden, brannvarslere, takvinduer, rømningsveier og drift av pumper. I tillegg ble det gitt en orientering om vann i garasjeanlegget.

Generalforsamlingen vedtok å gå inn på årlig serviceavtale for gasspeisene.

Nytt styre og varamedlemmer, samt valgkomite ble valgt. Du finner oversikt over tillitsvalgte under flippen "Kontakt oss".

Forslag til godtgjørelse til styret for 2009 ble godkjent.

 

1. mai 2010