Enter Title

Informasjon fra generalforsamlingen 2011

 

Generalforsamlingen ble holdt 23. mars 2011, og det møtte 20 andelseiere. I tillegg var en andelseier representert ved fullmakt. Det møtte ingen leietakere.

Resultatet av behandlingen ble:

 • Årsregnskapet og årsmeldingen for 2010 ble godkjent (årsoppgjøret er lagt ut på beboersiden)
 • Budsjettet for 2011 ble tatt til orientering (budsjettet ligger på beboersiden)
 • Forslaget om å ta initiativ til å endre gateadresse ble nedstemt
 • Det ble gitt orienteringer om HMS/internkontroll, garasje og parkering, lekkasje takvindu (se mer om orienteringene på beboersiden)
 • Det ble gjort valg av 2 styremedlemmer, 4 varamedlemmer, 2 delegater Usbl og 3 medlemmer av valgkomiteen (oversikt over tillitsvalgte finnes under flippen ”kontakt oss”)
 • Forslag til godtgjørelse ble godkjent

Fra årsmeldingens redegjørelse om styrets arbeid i 2010, nevnes:

 • Det er foretatt ett-års befaring med utbygger (bygningsmessig, fellesareal, uteareal), og feil og mangler er tatt opp. Noe er utbedret allerede, mens noe gjenstår til 2011.
 • Det har vært heiskontroll, og noen mindre feil og mangler er rettet
 • Det har vært kontroll av elektrisk anlegg (nybygg-kontroll), og noen mindre feil og mangler er rettet
 • Det er inngått ny avtale med vaktmesterselskap (Usbl Assistanse)
 • Det er inngått ny avtale med stømleverandør (Hafslund), såkalt porteføljeavtale som gjelder i to år
 • Styret bruker hjemmeside/beboerside aktivt til informasjon
 • Usbl har etablert styreportalen, som er en nettbasert side for informasjonsutveksling mellom borettslaget og forretningsfører, mellom styremedlemmer og for håndtering av leverandørfakturaer

09.04.2011 Styret