Kontakt oss

Styret og varamedlemmer 2020/2021

Etter generalforsamlingen 2020 er følgende valgt som styre og varamedlemmer: 

Styremedlemmer  Adresse Tlf./Mob.
Øyvind Birkedal 108 4000 6899
Geir Thøgersen 94 92 81 35 35
Karina Skjærvik Starholm 52 92 42 44 10

E-post: seterhaugen@gmail.com

Varamedlemmer

Adresse
Randi Helen Soelberg 20
Kristian Moen 80
Emil Lia 92

Forretningsfører

Seterhaugen borettslag, c/o USBL Nittedal, Berget 2, 1482 Nittedal (tlf: 67 06 74 50, epost: usbl@usbl.no) 

Fakturaadresse

Faktura sendes fortrinnsvis som pdf-fil per e-post til: faktura@usbl.no.
Husk da at det skal sendes bare én faktura per mail.
Brevfaktura kan sendes til:
Seterhaugen borettslag
v/Fakturamottak Boligbyggelaget USBL
Postboks 4391 Vika
8608 Mo i Rana
(Denne fakturaadressen må benyttes pga elektronisk fakturabehandling i borettslaget)