Om oss

Regler

Regler for å bo hos oss

Det er fastsatt vedtekter og husordensregler for borettslaget. Se nærmere om dette på lenkene i menyen. Det er også fastsatt et eget skjema for dyrehold, se også om dette i mappe til venstre. 

Informasjonsskriv til nye beboere

Velkommen til Seterhaugen borettslag!

Seterhaugen borettslag ble ferdigstilt i januar 2009. Borettslaget har 54 leiligheter fordelt på 3 lavblokker. Det er underetasje i blokk 1 og 2 som omfatter garasje, boder og tekniske rom. Det er en garasjeplass per leilighet, og på uteområdet er det også biloppstillingsplasser beregnet for beboere med flere biler, og plasser for besøkende. Bruk garasjeplassen først og fremst!
 
Borettslaget arbeider for å skape et godt bomiljø her i skogkanten av Lillomarka. Det innebærer at det må gjelde noen regler for å oppnå dette. Les derfor gjennom reglene vedlagt dette informasjonsbrevet:
  • Vedtekter
  • Husordensregler
  • Søknad om dyrehold
Borettslaget er opptatt av å skape god sikkerhet og trygghet for beboerne, og opplyser om:
  • Brann- og røykvarsler – test at  varslerne fungerer, og husk å bytte batterier ca 1. desember hvert år (batterier deles også ut i borettslagets regi). Det bør monteres ekstra varslere på soverommene. Kontrollér også at pulverapparatets manometernål står på grønt, og husk å vende apparatet minst en gang per år slik at pulveret ikke klumper seg. Det er branninstruks på oppslagstavlene i oppgangene.
  • Rømningsveier skal være ryddige og fri for hindringer. Hjelp oss å sørge for dette. Heisen skal ikke brukes ved rømning eller ved brann.
  • Det er ikke tillatt å oppbevare propan eller butan i kjellerboden, og bare i begrenset grad annen brannfarlig væske. Se oppslag på Beboersiden/Viktig informasjon (se om hjemmesiden nedenfor).
  • Påse at inngangsdører, gitterporter for rømningsveier og garasjedør til enhver tid er låst. Vi ønsker ikke uvedkommende inn på våre private områder.
  • Foreta egenkontroll med det elektriske anlegget i leiligheten; ta ut stikkontakter til forbruksapparater (kaffetrakter m.v.), ikke bruk lyspærer med høyere watt-styrke enn det som er beregnet, ikke tørk klær på panelovner, og brukes vifteovner som varmekilde må det være under tilsyn, rens lofilteret i tørketrommelen ofte, og hvis mulig skru av TV.
  • Kjøkkenviften brukes også som ventilasjonsvifte (skal alltid stå på minst 1), husk å rense filtrene i kjøkkenviften med jevne mellomrom. Ventilasjonslukene skal ikke lukkes helt, selv i kalde perioder, av hensyn til ventilasjonen.
  • De som har gasspeis skal ha årlig service. Borettslaget organiserer slikt tilsyn, men den enkelte beboer er selv ansvarlig for å være til stede/gi tilgang til leiligheten for service.
Borettslaget har etablert egen hjemmeside; www.seterhaugen.no.  Den gir generell informasjon om selve borettslaget, men har også egen lukket Beboerside som gir mye informasjon om borettslagets indre liv. Du melder deg inn på Beboersiden ved å trykke ”logg inn” øverst til høyre hjørne og deretter følge instruksjonene. Gi gjerne råd og vink til styret gjennom meldinger til seterhaugen@gmail.com. Husk å bruke styret dersom det skulle være spørsmål; det er valgt for å ivareta beboernes og fellesskapets interesser!
 

Med ønske om et godt bomiljø på Seterhaugen!

Styret