Borettslagside på facebook

Styret har fått flere tilbakemeldinger om at det ønskes mer informasjon kommunisert til beboerne om hva som rører seg i borettslaget, og noe mer løpende triviell info som ikke trenger å være så formell. Vi har derfor opprettet en åpen facebook gruppe til dette formålet. Følg denne linken for å bli medlem av gruppen: www.facebook.com/groups/seterhaugenbrl/

Her vil det bli publisert uformell informasjon fra Styret og mulighet for beboere og poste spørsmål, kommentere eller komme med forslag til arrangement, eller andre trivielle forslag.

Dette er ment som et tilskudd til dagens kommunikasjon. De formelle beskjedene og varslene vil fortsatt sendes pr e-post og publiseres på beboersiden eller på USBL «min side».